Bli Medlem

Svenska Marfanföreningen

 
 
 

Medlemskap

Tidning

Rösträtt

Årsavgift

Huvudmedlem

Ja

Ja

200

Familjemedlem

Boende på samma adress som huvudmedlem

Nej

Ja

om äldre än 15 år

50

Guldmedlem

Ja

Ja

500 eller mer

Stödmedlem

Nej

Nej

100

Bli Medlem

 

Svenska Marfanföreningen är till för personerr med Marfans syndrom och andra liknande sjukdomar, deras anhöriga och alla andra intresserade.

 

För att lösa medlemsskap betalar du in medlemsavgiften till pg 37 51 94-8

Märk betalningen med ditt namn och adress.

Får du plats med mailadress så ta gärna med den också.

 

Beroende på medlemskap kan du få vår tidning och ha rösträtt på årsmötet.

Medlemstidningen kommer fyra gånger per år. Där rapporterar vi om den senaste forskningen, våra aktiviteter m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självklart tar vi tacksamt emot gåvor av alla storlekar.

Exempelvis till minne av någons bortgång och andra tillfällen.

Be de inblandade att sätta in donationen på pg 37 51 94-8, skriva sitt namn, adress och orsak. En liten uppskattning kommer då med posten.

Har ni ytterligare frågor, kontakta vår kassör.

 

Vill du istället få ett inbetalningskort hemskickat?

Kontakta oss på marfan.sverige@gmail.com

eller använd kontaktformen nedan