Föreningen

Svenska Marfanföreningen

Svenska Marfanföreningen

 

Vi är en patientförening för personer med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd,samt deras anhöriga.

Svenska Marfanföreningen bildades 1993 gemensamt av läkare och patienter.

 

Föreningens mål är att:

 

  • erbjuda stöd till personer som har syndromet och deras närstående
  • kontakta dem för att ta reda på deras hjälpbehov
  • verka för deras intressen hos myndigheter och institutioner
  • sprida kunskap om syndromet
  • främja forskning kring syndromet
  • hålla kontakt med Marfanföreningar i andra länder
  • hålla kontakt med andra handikappföreningar

 

Föreningen består av både patienter och anhöriga och har 155 huvudmedlemmar och 112 familjemedlemmar. Medlemsbulletinen kommer ut fyra gånger per år.

För att bli medlem kan du antingen skicka ett brev till nedanstående adress, eller betala in medlemsavgiften på vårt pg-konto: 37 51 94-8. Glöm inte att märka din betalning med namn och adress!

 

Svenska Marfanföreningen

c/o Carina Olsson

Rangatan 6

386 93 Färjestaden

 

Har du andra frågor,se under Kontakt för mailadress.