Marfanbroschyr 2016 info

Svenska Marfanföreningen

Ladda hem här

Broschyr

 

”Marfans syndrom – Information för den som har eller möter människor med Marfans syndrom”.

Det är en omarbetad upplaga av den broschyr som skrevs av doktor Lars Mogensen 1997. En hel del har ändrats sedan dess och texten behövde skrivas om och kompletteras, men det fanns också avsnitt som gick att använda.

 

Vi har också delvis använt oss av den text som finns på Socialstyrelsens databas över sällsynta diagnoser.

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/marfanssyndrom

 

Beställ broschyren genom:

Paula Grandell

paula.grandell@gmail.com

070-492 41 67

 

Den är gratis för de som är medlemmar i Svenska Marfanföreningen.

Vårdinrättningar som vill ha av broschyren betalar 15 kr/styck + porto 26 kronor.

 

Broschyren är på 44 sidor och innehåller avsnitten:

Detta är Marfans syndrom

Orsak och diagnostisering

Gent 2-kriterierna

Ärftlighet

Hjärta och kärl

Lungor

Andning

Skelett och leder

Längdtillväxt

Rygg

Fötter

Höfter

Nervkompressioner

Smärta

Ögats linser

Ögats näthinnor

Små barns ögon

Tänder och käkar

Sömn och sömnapné

Dagtrötthet – energilöshet

Hud och hinnor

Bråck

Bihålor

Graviditet

Att leva och må bra med Marfans syndrom

Psykiska aspekter

Återkommande kontroller hos specialister

Marfanliknande diagnoser

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD)

Centrum för sällsynta diagnoser

GUCH-centra

Svenska Marfanföreningen

 

 

Hem