Mall 3

Vilka är vi?

 

Svenska Marfanföreningen bildades 1993 gemensamt av läkare och patienter.Vi är en patientförening för personer med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd,samt deras anhöriga. Här kan du hitta mer information om sjukdomen och om föreningen. Föreningens mål är att:erbjuda stöd till personer som har syndromet och deras närståendekontakta dem för att ta reda på deras hjälpbehovverka för deras intressen hos myndigheter och institutionersprida kunskap om syndrometfrämja forskning kring syndromethålla kontakt med Marfanföreningar i andra länderhålla kontakt med andra handikappföreningarFöreningen består av både patienter och anhöriga och har 155 huvudmedlemmar och 112 familjemedlemmar. Medlemstidningen kommer ut fyra gånger per år

Vår tidning

Vår Broschyr

Vår

Bok

Meet us in Skåne

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a ornare sem, non semper libero. Sed ultricies purus massa, sit amet tristique neque auctor nec.