Home_Style2

Svenska Marfanföreningen bildades 1993 gemensamt av läkare och patienter.Vi är en patientförening för personer med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd,

samt deras anhöriga. Här kan du hitta mer information om sjukdomen och om föreningen.

 

Föreningens mål är att:

  • erbjuda stöd till personer som har syndromet och deras närstående
  • kontakta dem för att ta reda på deras hjälpbehov
  • verka för deras intressen hos myndigheter och institutioner
  • sprida kunskap om syndromet
  • främja forskning kring syndromet
  • hålla kontakt med Marfanföreningar i andra länder
  • hålla kontakt med andra handikappföreningar

 

Föreningen består av både patienter och anhöriga och har 155 huvudmedlemmar och 112 familjemedlemmar. Medlemstidningen kommer ut fyra gånger per år.

Allmän text